Napísanie vydareného firemného portrétu — Textbroker Blog

BEST4FRIENDS
6 min readDec 28, 2021

Opis firmy nemusí byť nudný! Ukážeme Ti, ako sa vyhnúť nástrahám dlhého rozprávania a napísať dobrý firemný portrét.

Vytvoriť portrét firmy: Na prvý pohľad to znie ako povinná úloha bez väčšieho priestoru na tvorbu. V skutočnosti je väčšina firemných popisov, portrétov napísaná dosť nudne. Pre copywriterov je to vlastne obrovská príležitosť, pretože vďaka dobre napísanému popisu firmy môže zadávajúca firma vyniknúť nad konkurenciou.

Samozrejme, ako pri každej kategórii textov, aj tu je potrebné zohľadniť niektoré základné princípy. Tu sa dozvieš, ktoré prvky obsahu by mali byť súčasťou profilu firmy a aký štýl by si mal zvoliť. Potom sa dostaneme k napínavejšej časti a povieme Ti, ako vytvoriť zaujímavý opis firmy.

Čo je to vlastne opis firmy?

Hodnota a prínos opisu spoločnosti sa často podceňuje! Portrét firmy je jedným z najdôležitejších textov vonkajšieho obrazu firmy. Pomocou neho podnikatelia informujú potenciálnych zákazníkov a obchodných partnerov o tom, čo robia, za čím si stoja a aké služby ponúkajú. Z dobre napísaného portrétu spoločnosti môžete získať aj informácie o firemnej kultúre — ale o tom neskôr.

Mnohé firemné portréty pozostávajú z faktov, ktoré boli bez milosti poskladané dohromady. V iných sa zakladateľ snaží ukázať ako utajený filozof a donekonečna rozpráva o svojich predstavách o riadení spoločnosti alebo o poslaní svojej firmy ako zlepšiť svet. Obe sa nečítajú príjemne a nespĺňajú cieľ opisu firmy. Cieľom je presvedčiť potenciálnych zákazníkov a obchodných partnerov, že tu našli tú správnu firmu pre svoje potreby. Popis firmy je preto cenným marketingovým nástrojom a mali by sme mu venovať zodpovedajúcu pozornosť.

Na aké účely potrebujú spoločnosti firemný portrét?

Najčastejším dôvodom, prečo si spoločnosti objednávajú firemný portrét, je sekcia “O nás” na ich webovej stránke. Niekedy portrét spoločnosti nemá vlastnú podstránku “O nás”, ale je integrovaný do domovskej stránky webovej stránky. Portrét spoločnosti je tiež dobrým stavebným kameňom pre vystúpenia v sociálnych médiách, ako aj pre tlačené produkty, ako sú letáky, brožúry alebo časopisy pre zákazníkov. V závislosti od dostupného priestoru sa potom portrét firmy rozšíri alebo skomprimuje. Z hľadiska Customer Journey a Corporate Identity by však malo ísť vždy o rovnaký obsah s rovnakým posolstvom.

Dôležité: Aj keď základné informácie firemného portrétu sú samozrejme zakaždým rovnaké — každé médium má na detailný firemný portrét trochu iné požiadavky. To sa týka jednak dĺžky textu, ale aj tonality.

Čo robí dobrý firemný portrét dobrým?

1. Dobrý popis firmy je aktuálny

Portrét firmy je vždy len momentálnym obrazom. To znamená, že po určitom čase zastará. V závislosti od toho, ako rýchlo sa spoločnosť mení, mal by sa portrét spoločnosti pravidelne aktualizovať. Možno počet zamestnancov už nie je správny? Alebo firma rozšírila svoju ponuku služieb? Snaž sa získať skutočne aktuálne informácie, aby si mohol vytvoriť dobrý opis firmy.

2. Dobrý popis firmy je dôsledne zameraný na jej cieľovú skupinu

Pri písaní firemného portrétu majte vždy na pamäti cieľovú skupinu. Popis firmy pre kanál sociálnych médií preto môže byť formulovaný voľnejšie, ako keby si písal portrét firmy pre firemnu brožúru alebo webovú stránku firmy.

3. Dobrý opis spoločnosti vzbudzuje dôveru

Popis spoločnosti by mal potenciálneho zákazníka alebo obchodného partnera informovať o tom, s kým má dočinenia. Ak je dobre napísaný, môže pomôcť spoločnosti urobiť krok dôvery, ktorý rozhoduje o tom, či sa nákup uskutoční alebo nie. K dôveryhodnosti najmä malých spoločností môže prispieť, ak sa portrét spoločnosti výrazne zameria na osobu alebo ľudí, ktorí stoja za službou alebo produktom.

4. Dobrý opis spoločnosti je ako z jednej liatiny.

Jednotlivé prvky opisu spoločnosti by mali byť dokonale zladené. Ak zvolíte veľmi decentný štýl písania, ale na tímovej fotografii sú všetci zamestnanci v džínsoch a tričkách, v čitateľovom vnímaní to vyvolá nelichotivý dojem. Opis spoločnosti by mal čo najpresnejšie vystihovať jej charakter a kultúru.

5. Dobrý popis spoločnosti sa príjemne číta

Z hľadiska štýlu má byť popis spoločnosti vypracovaný odborným, vecným jazykom. To v žiadnom prípade neznamená, že popis spoločnosti by mal byť preplnený cudzími slovami a odbornými termínmi, aby údajne vyjadroval kompetentnosť. Naopak, portrét spoločnosti by mal byť dobrý a ľahko čitateľný aj pre laikov.

Napísanie portrétu firmy: Aké informácie by mal text obsahovať?

Dobrý portrét firmy informuje čitateľa o jej histórii, súčasnosti a budúcnosti. Preto by mal poskytnúť stručný prehľad o založení a dôležitom vývoji alebo míľnikoch až po súčasnosť. Nasleduje opis stavu s údajmi o počte zamestnancov, sídle spoločnosti a niekoľkými slovami o filozofii spoločnosti. Na záver môžete napísať vetu o cieľoch do budúcnosti, ak to informácie o spoločnosti umožňujú.

Význam firemného portrétu pre získavanie nových zákazníkov by sa nemal podceňovať. Preto je dobré do opisu spoločnosti stručne a výstižne zahrnúť jedinečnú predajnú ponuku spoločnosti: Čím sa spoločnosť odlišuje od konkurencie, čo dokáže robiť lepšie ako všetci ostatní? Tieto informácie sa už pravdepodobne nachádzajú na inom mieste, ale sú také dôležité, že by sa mali veľmi stručne uviesť v opise spoločnosti.

V popise spoločnosti nemusíte uvádzať popis služieb, t. j. aké produkty a služby spoločnosť ponúka. Popis služieb má zvyčajne svoje miesto inde — v prípade webovej stránky zvyčajne na vlastnej podstránke.

Tu je kontrolný zoznam dôležitých kľúčových údajov pre dobrý portrét firmy:

 • Rok založenia firmy
 • Úplné mená zakladateľov firmy
 • V prípade potreby uvedenie mena a priezviska riadiaceho pracovníka
 • Počet pracovníkov
 • Sídlo spoločnosti a prípadne ďalšie miesta, pobočky
 • Pár slov o firemnej filozofii
 • Úspechy/milníky/ocenenia
 • Ďalšie možné ciele do budúcnosti
 • Unikátna predajná ponuka spoločnosti

Ako zabrániť tomu, aby sa opis firmy stal nudným

Dobre, takže teraz máme kostru a vieme, ktoré informácie sú v krátkom opise spoločnosti bezpodmienečne alebo nepovinne potrebné. Ako však zabrániť tomu, aby sa opis spoločnosti stal nudným reťazcom faktov?

S príbehmi a ľuďmi. Čitatelia majú radi príbehy — a práve ľudia robia spoločnosť tým, čím je.

Predstav zakladateľa a/alebo tím spoločnosti. Čo je hnacou silou ľudí v spoločnosti?

Z akých osobných dôvodov sa zaujímajú o firmu? Aké vzdelanie ich kvalifikuje pre ich prácu v spoločnosti? Sústreď sa na zaujímavé body, pretože táto časť by nemala byť príliš dlhá. Ideálna by bola doplnková fotografia z každodenného života spoločnosti — pôsobí autenticky, sympaticky a prístupne.

História firmy nemusí byť len sledom rokov a udalostí. Rozprávajte príbeh, ktorý sa za ňou skrýva: Čo viedlo k založeniu spoločnosti? Ako to všetko začalo? Aké boli prekážky a aké úspechy? Aj tu však buďte struční a vecní. Dôležitejšie ako predpokladaná úplnosť je zameranie: Ktoré informácie obzvlášť dobre vyjadrujú to, čo je podstatou firmy?

Vyhni sa superlatívom typu “najmodernejšia technológia”, “najvýkonnejšie stroje” atď.

Rýchlo sa to javí ako prehnané, a teda neuveriteľné. Ešte jedno slovo na tému firemnej filozofie: Slová a frázy o know-how, angažovanosti, uvedomovaní si kvality, dodržiavaní predpisov a orientácii na služby, ktoré sa čítajú stále dokola, nie sú filozofiou, ale samozrejmosťou serióznych spoločností. Ak už nie je nič zaujímavé, čo by ste k tomuto bodu mohli povedať, radšej ho vynechajte

Písanie firemných portrétov: Ktorý tón je najlepší?

Pri určovaní ideálnej tonality by ste sa mali riadiť týmito dvoma základnými otázkami:

 • Na akej platforme alebo v akom médiu bude zverejnený opis firmy? Blog alebo platforma sociálnych médií si vyžaduje voľnejší štýl písania ako firemná brožúra alebo firemná webová stránka!
 • Aká je cieľová skupina firmy? Obchod so skateboardmi bude vyžadovať iný prístup k cieľovej skupine ako spoločnosť predávajúca obleky na mieru.

Aj keď je popis spoločnosti samozrejme súčasťou marketingu: tón by nemal byť príliš propagačný. Nie je nič zlé na tom, aby ste v jednej alebo dvoch vetách podrobne opísali úspechy spoločnosti, ktoré predstavujú míľniky v jej histórii. Štýl písania by však mal vždy zostať vecný a informatívny.

Napísanie dobrého firemného portrétu: Naše tipy v skratke.

Tu sú najdôležitejšie tipy na napísanie perfektného firemného portrétu:

 • Dôsledne zosúlaďte portrét s cieľovou skupinou (v závislosti od platformy a typu spoločnosti).
 • Nepoužívajte príliš propagačný jazyk, ale zvoľte vecný, informatívny jazyk.
 • Rozprávajte príbehy a rozprávajte o ľuďoch. Neskladajte roky a fakty.
 • Uistite sa, že váš text odráža firemnú kultúru z hľadiska štýlu a tónu.

Aj keď ste si spočiatku mysleli, že napísanie opisu firmy bude trochu nudná rutinná úloha: marketingový potenciál, a teda aj význam portrétu firmy je obrovský. A ak sa pustíte do opisu spoločnosti ako textovej kategórie, nájdete tam tiež veľa kreatívneho priestoru na uvoľnenie.

Originally published at https://best4friends.medium.com on December 28, 2021.

--

--

BEST4FRIENDS

Network & marketplace for affiliates, influencers, marketers, bloggers, vloggers & local guides as well everyone who wants to earn money through online work.